منوی اصلی

حدیث: فضیلت مسجد سهله (عکس نوشته)

حدیث: فضیلت مسجد سهله (عکس نوشته)

حدیث: فضیلت مسجد سهله (عکس نوشته)

حدیث : فضیلت مسجد سهله


ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می نماید که به او فرمود:
ای ابا محمد گویا من می‌بینم فرود آمدن قائم را در مسجد سهله، با اهل و عیالش. گفتم: آنجا منزلش می باشد؟ گفت: بله آنجا اقامتگاه ادریس علیه السلام است
و خداوند، پیامبری را مبعوث نکرده، جز این که در مسجد سهله نماز گزارده است. و کسی که در مسجد سهله اقامت کند، همانند کسی است که در خیمه
رسول اکرم صلی الله علیه و آله اقامت کند. مرد و زن باایمانی یافت نمی‌شود، جز این که دلش به سوی مسجد سهله پر می‌زند و شب و روزی نیست
که فرشتگان به زیارت مسجد سهله نشتابند و در آنجا به عبادت حق تعالی نپردازند. ای ابا محمد اگر من در آن سامان سکونت داشتم،
هیچ نمازی را جز در مسجد سهله نمی‌خواندم.
( قصص الأنبياء راوندی، ص80)

 

افزودن دیدگاه جدید