منوی اصلی

تلاوت قرآن كريم: سوره قصص آیه 5 تا 28 و سوره شمس با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره قصص آیه 5 تا 28 و سوره شمس با صدای استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره قصص آیه 5 تا 28 و سوره شمس 


استاد مصطفی اسماعیل

زمان: 33:54 دقیقه

مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل

مجموعه تلاوت های قرآن کریم

افزودن دیدگاه جدید