منوی اصلی

تلاوت قرآن كريم: سوره اسراء آیه 23 تا 51 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره اسراء آیه 23 تا 51 با صدای استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره اسراء آیه 23 تا 51


استاد مصطفی اسماعیل

زمان: 26:07 دقیقه

مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل

مجموعه تلاوت های قرآن کریم

افزودن دیدگاه جدید