منوی اصلی

تلاوت قرآن كريم: سوره اسراء آیه 1 تا 40 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره اسراء آیه 1 تا 40 با صدای استاد مصطفی اسماعیل




تلاوت سوره اسراء آیه 1 تا 40 


استاد مصطفی اسماعیل

زمان: 42:08 دقیقه

مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل

مجموعه تلاوت های قرآن کریم

افزودن دیدگاه جدید