منوی اصلی

تلاوت قرآن كريم: سوره حجرات و سوره شمس با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره حجرات و سوره شمس با صدای استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره حجرات و سوره شمس


استاد مصطفی اسماعیل

زمان: 67 دقیقه

مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل

مجموعه تلاوت های قرآن کریم

مطالب مرتبط

افزودن دیدگاه جدید