منوی اصلی

آیه قرآن: سپاه خدا (پوستر)

آیه قرآن: سپاه خدا (پوستر)

آیه 173 سوره صافات (موضوع: جهاد)

عکس نوشته قرآنی با عنوان "سپاه خدا" براساس آیه 173 سوره  صافات

عکس نوشته قرآنی با عنوان "سپاه خدا" براساس آیه 173 سوره  صافات


وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُون
و هميشه سپاه ما بر دشمن غالبند.
( سوره صافات آیه 173)

 

افزودن دیدگاه جدید