منوی اصلی

پوستر بیانات مقام معظم رهبری: وظیفه یکایک دختران در جامعه (+ متن)

پوستر بیانات مقام معظم رهبری: وظیفه یکایک دختران در جامعه (+ متن)

پوستر بیانات مقام معظم رهبری: وظیفه یکایک دختران در جامعه (+ متن)

وظیفه یکایک دختران در جامعه


دانلود( پوستر)

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:

جوان بایستی در خود و محیط پیرامونش ایمان و معرفت و اراده را تقویت کند. یکایک شما دختران باید در محیط دانشگاه، مدرسه،
کار و تلاش اجتماعی و سیاسی مراقب باشید و از نفوذ فساد و رخنه کردن ترشّحات آن جلوگیری کنید. باید نسبت به آن حسّاس باشید.

۸۱/۱۲/۶

مجموعه کامل پوستر بیانات مقام معظم رهبری

افزودن دیدگاه جدید