منوی اصلی

ارزش پرستاری از نظر قرآن (عکس نوشته)

ارزش پرستاری از نظر قرآن (عکس نوشته)

آیه 32 سوره مائده (موضوع: اجتماعی)

ارزش پرستاری از نظر قرآن (عکس نوشته) کرونا

عکس نوشته قرآنی با عنوان "ارزش پرستاری" براساس آیه 32 سوره مائده


وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

و هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد
 گویی همه انسان ها را زنده داشته است.

( سوره مائده آیه 32)

 

افزودن دیدگاه جدید