منوی اصلی

حدیث: ‫فرصت ها چون ابرها می گذرند (عکس نوشته)

حدیث: ‫فرصت ها چون ابرها می گذرند (عکس نوشته)

حدیث: ‫فرصت ها چون ابرها می گذرند (عکس نوشته)بر اساس حدیثی از امام علی علیه السلام

حدیث : فرصت ها چون ابرها می گذرند


امام علی علیه السلام
الفُرصَه تمُّر مرِّ السَحاب فانتَهِزوا فُرَصَ الخَیّر
فرصت ها همانند ابر می گذرند.  پس هرگاه فرصت  خیری پیش آمد آن را مغتنم بشمارید
نهج البلاغه، حکمت 21

 

افزودن دیدگاه جدید