منوی اصلی

حدیث: عمر و سرمایه زندگی (عکس نوشته)

حدیث: عمر و سرمایه زندگی (عکس نوشته)

عکس نوشته ای با عنوان: (عمر و سرمایه زندگی) براساس حدیثی از امام علی علیه السلام

عمر و سرمایه زندگی


امام علی علیه السلام
إنَّ ماضی یَومِكَ مُنتَقِلٌ و باقیهِ مُتّهمٌ فَاغتَنِمْ وَقتَكَ بِالعَمَلِ
دیروز که گذشت و به فردا هم اطمینان نیست پس امروزت را با اعمال صالحه غنیمت شمار!
غرر الحكم : 3461

 

افزودن دیدگاه جدید