منوی اصلی

قرائت قرآن درس اول دین و زندگی 1

قرائت قرآن درس اول دین و زندگی 1

قرائت قرآن مربوط به درس 1 کتاب دین و زندگی پایه دهم دوره متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 190 تا 195 سوره آل عمران)


دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه / قرائت درس اول

زمان (2:55)

گالری: 
متن قرآن درس اول از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه
متن ترجمه قرآن درس اول از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید