منوی اصلی

قرائت قرآن درس دوم دین و زندگی 1

قرائت قرآن درس دوم دین و زندگی 1

قرائت قرآن مربوط به درس 2 کتاب دین و زندگی پایه دهم دوره متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 66 تا 72 سوره اسراء)


دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه / قرائت درس دوم
زمان (1:55) 

گالری: 
متن قرآن درس دوم از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه
متن ترجمه قرآن درس دوم از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید