منوی اصلی

قرائت قرآن درس سوم دین و زندگی 1

قرائت قرآن درس سوم دین و زندگی 1

قرائت قرآن مربوط به درس 3 کتاب دین و زندگی پایه دهم دوره متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 50 تا 74 سوره صافات)


دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه / قرائت درس سوم
زمان (2:20) 

گالری: 
متن قرآن درس سوم از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه
متن ترجمه قرآن درس سوم از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید