منوی اصلی

قرائت قرآن درس ششم دین و زندگی 1

قرائت قرآن درس ششم دین و زندگی 1

قرائت قرآن مربوط به درس 6 کتاب دین و زندگی پایه دهم دوره متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 25 سوره تکویر)


دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه / قرائت درس ششم

زمان (1:37)

لینک دانلود 

گالری: 
متن قرآن درس ششم از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه
متن ترجمه قرآن درس ششم از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید