منوی اصلی

قرائت قرآن درس دوم دین و زندگی 3

قرائت قرآن درس دوم دین و زندگی 3

قرائت قرآن مربوط به درس 2 کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم دوره متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 57 تا 80 سوره واقعه)


دین و زندگی (3)/ پایه دوازدهم دوره متوسطه / قرائت درس دوم

زمان (2:25)

 

 

فهرست قرائت قرآن درسهاي دين و زندگي (3)
درس 1 درس 2 درس 3 درس4 درس5
درس6 درس 7 درس 8 درس9 درس10

 

افزودن دیدگاه جدید