منوی اصلی

قرائت قرآن درس چهارم دین و زندگی 3

قرائت قرآن درس چهارم دین و زندگی 3

قرائت قرآن مربوط به درس 4 کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم دوره متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 11 تا 21 سوره زمر)


دین و زندگی (3)/ پایه یازدهم دوره متوسطه / قرائت درس چهارم
زمان (2:38)
 

 

 

 

فهرست قرائت قرآن درسهاي دين و زندگي (3)
درس 1 درس 2 درس 3 درس4 درس5
درس6 درس 7 درس 8 درس9 درس10

 

گالری: 
متن قرآن درس چهارم از کتاب دین و زندگی 3  پایه دوازدهم دوره متوسطه
متن ترجمه قرآن درس چهارم از کتاب دین و زندگی 3  پایه دوازدهم دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید