منوی اصلی

قرائت قرآن درس نهم دین و زندگی 1

قرائت قرآن درس نهم دین و زندگی 1

قرائت قرآن مربوط به درس 9 کتاب دین و زندگی پایه دهم دوره متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 164 تا 169 سوره بقره)


دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه / قرائت درس نهم

زمان (4:01)

لینک دانلود 

گالری: 
متن قرآن درس نهم از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه
متن ترجمه قرآن درس نهم از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید