منوی اصلی

قرائت قرآن درس هشتم دین و زندگی 3

قرائت قرآن درس هشتم دین و زندگی 3

قرائت قرآن مربوط به درس 8 کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم دوره متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 32 تا 36 سوره احزاب)


دین و زندگی (3)/ پایه دوازدهم دوره متوسطه / قرائت درس هشتم
زمان (2:40)
دانلود کلیپ
 

 

 

 

فهرست قرائت قرآن درسهاي دين و زندگي (3)
درس 1 درس 2 درس 3 درس4 درس5
درس6 درس 7 درس 8 درس9 درس10

 

گالری: 
متن قرآن درس هشتم از کتاب دین و زندگی 3  پایه دوازدهم دوره متوسطه
متن ترجمه قرآن درس هشتم از کتاب دین و زندگی 3  پایه دوازدهم دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید