منوی اصلی

قرائت قرآن درس یازدهم دین و زندگی 1

قرائت قرآن درس یازدهم دین و زندگی 1

قرائت قرآن مربوط به درس 11 کتاب دین و زندگی پایه دهم دوره متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 26 تا 30 سوره اعراف)


دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه / قرائت درس یازدهم

زمان (2:08)

لینک دانلود 

گالری: 
متن قرآن درس یازدهم از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه
متن ترجمه قرآن درس یازدهم از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید