منوی اصلی

قرائت قرآن درس دوازدهم دین و زندگی 1

قرائت قرآن درس دوازدهم دین و زندگی 1

قرائت قرآن مربوط به درس 12 کتاب دین و زندگی پایه دهم دوره متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 30 تا 31 سوره نور)


دین و زندگی (1)/ پایه دهم دوره متوسطه / قرائت درس دوازدهم

زمان (2:30)

لینک دانلود 

گالری: 
متن قرآن درس دوازدهم از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه
متن ترجمه قرآن درس دوازدهم از کتاب دین و زندگی 1 پایه دهم دوره متوسطه

افزودن دیدگاه جدید