منوی اصلی

آیه قرآن: شاکر باش (عکس نوشته)

آیه قرآن: شاکر باش (عکس نوشته)

آیه 3 سوره انسان (موضوع: اعتقادی)

دانلود عکس نوشته آیه قرآن:  "شاکر باش" براساس آیه 3 سوره انسان

عکس نوشته آیه قرآن:  "شاکر باش" براساس آیه 3 سوره انسان


إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا
ما راه را به او نشان دادیم حال با اوست که سپاس گزار باشد یا ناسپاس
( سوره انسان آیه 3)

 

گالری: 
دانلود عکس نوشته آیه قرآن:  "شاکر باش" براساس آیه 3 سوره انسان
دانلود عکس نوشته آیه قرآن:  "شاکر باش" براساس آیه 3 سوره انسان
دانلود عکس نوشته آیه قرآن:  "شاکر باش" براساس آیه 3 سوره انسان

افزودن دیدگاه جدید