منوی اصلی

قرائت قرآن درس دوم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن درس دوم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن مربوط به درس 2 کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 39 سوره دخان) و (آیات 14 تا 22 سوره جاثیه)


آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه / قرائت درس دوم-جلسه 1

زمان (5:17)

 


آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه / قرائت درس اول-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس دوم-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس دوم-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس دوم-جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید