منوی اصلی

قرائت قرآن درس سوم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن درس سوم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن مربوط به درس 3 کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 33 تا 37 سوره جاثیه) و (آیات 1 تا 14 سوره احقاف) و (آیات 1 تا 11 سوره محمد)


آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه / قرائت درس سوم-جلسه 1

زمان (5:23)

 


آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه / قرائت درس سوم-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس سوم-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس سوم-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس سوم-جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید