منوی اصلی

قرائت قرآن درس چهارم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن درس چهارم آموزش قرآن پایه نهم

قرائت قرآن مربوط به درس 4 کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 15 سوره فتح) و (آیات 5 تا 11 سوره حجرات)


آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه / قرائت درس چهارم-جلسه 1

زمان (4:37)

 


آموزش قرآن/ پایه نهم دوره اول متوسطه / قرائت درس چهارم-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس چهارم-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس چهارم-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس چهارم-جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید