منوی اصلی

قرائت قرآن درس چهارم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن درس چهارم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 4 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 22 سوره نمل) و (آیات 56 تا 63 سوره نمل)


آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه / قرائت درس چهارم-جلسه 1

زمان (6:02)

 


آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه / قرائت درس چهارم-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس چهارم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس چهارم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس چهارم- جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید