منوی اصلی

قرائت قرآن درس پنجم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن درس پنجم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 5 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 89 تا 93 سوره نمل) و (آیات 1 تا 13 سوره قصص) و (آیات 71 تا 77 سوره قصص)


آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه / قرائت درس پنجم-جلسه 1

زمان (5:11)

 


آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه / قرائت درس پنجم-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس پنجم-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس پنجم-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس پنجم-جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید