منوی اصلی

قرائت قرآن درس ششم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن درس ششم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 6 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 85 تا 88 سوره قصص) و (آیات 1 تا 14 سوره عنکبوت) و (آیات 39 تا 45 سوره عنکبوت)


آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه / قرائت درس ششم-جلسه 1

زمان (5:09)

 


آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه / قرائت درس ششم-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس ششم-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس ششم-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس ششم-جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید