منوی اصلی

قرائت قرآن درس هفتم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن درس هفتم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 7 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 64 تا 69 سوره عنکبوت) و (آیات 1 تا 15 سوره روم) و (آیات 1 تا 11 سوره لقمان)


آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه / قرائت درس هفتم-جلسه 1

زمان (5:14)

 


آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه / قرائت درس هفتم-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس هفتم-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس هفتم-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس هفتم-جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید