منوی اصلی

قرائت قرآن درس هشتم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن درس هشتم آموزش قرآن پایه هشتم

قرائت قرآن مربوط به درس 8 کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 1 تا 15 سوره احزاب) و (آیات 44 تا 50 سوره احزاب)


آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه / قرائت درس هشتم-جلسه 1

زمان (4:55)

 


آموزش قرآن/ پایه هشتم دوره اول متوسطه / قرائت درس هشتم-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس هشتم-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس هشتم-جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس هشتم-جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید