منوی اصلی

قرائت قرآن درس دوم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن درس دوم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 2 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 107 تا 109 سوره یونس) و (آیات 1 تا 12 سوره هود) و (آیات 46 تا 53 سوره هود)


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس دوم-جلسه 1

زمان (5:25)

 


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس دوم-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس دوم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس دوم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس دوم- جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید