منوی اصلی

قرائت قرآن درس سوم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن درس سوم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 3 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 109 تا 123 سوره هود) و (آیات 1 تا 4 سوره یوسف) و (آیات 38 تا 43 سوره یوسف)


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس سوم-جلسه 1

زمان (5:21)

 


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس سوم-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس سوم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس سوم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس سوم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید