منوی اصلی

قرائت قرآن درس چهارم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن درس چهارم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 4 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 87 تا 103 سوره یوسف) و (آیه 43 سوره رعد) و (آیات 1 تا 5 سوره ابراهیم)


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس چهارم-جلسه 1

زمان (4:48)

 


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس چهارم-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس چهارم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس چهارم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس چهارم- جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید