منوی اصلی

قرائت قرآن درس هشتم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن درس هشتم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 8 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 105 تا 111 سوره اسراء) و (آیات 1 تا 15 سوره کهف) و (آیات 46 تا 53 سوره کهف)/ قاری: استاد شهريار پرهيزکار


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس هشتم-جلسه 1

زمان (5:22)

 


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس هشتم-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس هشتم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس هشتم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس هشتم- جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید