منوی اصلی

قرائت قرآن درس یازدهم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن درس یازدهم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 11 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  به صورت ترتیل (آیات 73 تا 90 سوره انبیاء) و (آیات 56 تا 64 سوره حج)/ قاری: استاد شهريار پرهيزکار


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس یازدهم-جلسه 1

زمان (4:38)

 


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس یازدهم-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس یازدهم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس یازدهم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس یازدهم- جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید