منوی اصلی

قرائت قرآن درس دوازدهم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن درس دوازدهم آموزش قرآن پایه هفتم

قرائت قرآن مربوط به درس 12 کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه  ره به صورت ترتیل (آیات 73 تا 78 سوره حج) و (آیات 1 تا 17 سوره مؤمنون) و (آیات 105 تا 118 سوره مؤمنون)/ قاری: استاد شهريار پرهيزکار


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس دوازدهم-جلسه 1

زمان (4:20)

 


آموزش قرآن/ پایه هفتم دوره اول متوسطه / قرائت درس دوازدهم-جلسه 2

 

گالری: 
متن قرآن درس دوازدهم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس دوازدهم- جلسه 1 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه
متن قرآن درس دوازدهم- جلسه 2 از کتاب آموزش قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه

افزودن دیدگاه جدید