منوی اصلی

آیه قرآن: تصویری از یک سلول بدن انسان! (عکس نوشته)

آیه قرآن: تصویری از یک سلول بدن انسان! (عکس نوشته)

آیه 7 سوره اسجده (موضوع: آفرینش)

دانلود عکس نوشته آیه قرآن: " تصویری از یک سلول بدن انسان! " براساس آیه 7 سوره سجده

عکس نوشته آیه قرآن: " تصویری از یک سلول بدن انسان! " براساس آیه 7 سوره سجده


الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
همان كسى كه هر چيز را به نيكوترين وجه خلق كرد

(آیه 7 سوره سجده)

 

گالری: 
دانلود عکس نوشته آیه قرآن: " تصویری از یک سلول بدن انسان! " براساس آیه 7 سوره سجده
دانلود عکس نوشته آیه قرآن: " تصویری از یک سلول بدن انسان! " براساس آیه 7 سوره سجده
دانلود عکس نوشته آیه قرآن: " تصویری از یک سلول بدن انسان! " براساس آیه 7 سوره سجده

افزودن دیدگاه جدید