منوی اصلی

کلیپ تصویری: این یه دعوته

کلیپ تصویری: این یه دعوته

 
کلیپ تصویری: این یه دعوته
با نوای سید مجید بنی فاطمه
 
این یه قسمته این یه دعوته
یه شروع خوب واسه رفاقته
سلام محبوب دل من سلام ای نور دو دیده
سلام به خشکی لب تو سلام به رگای بریده
به اسمت کسی غیر از تو تو قلب عاشق من نیست
بجز آغوش تو جایی پناه هق هق من نیست

 

افزودن دیدگاه جدید