منوی اصلی

کتاب حکایتها و هدایتها در آثار شهید مطهری

کتاب حکایتها و هدایتها در آثار شهید مطهری

کتاب "حکایتها و هدایتها در آثار استاد شهید آیت الله مطهری" نوشته محمدجواد صاحبی توسط دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شده است. این کتاب مجموعه‌ای از داستان‌ها و حکایاتی است که استاد مطهری در ضمن سخنرانی‌ها و تالیفاتشان به آنها استناد جسته‌اند.
مؤلف کتاب تنها به جمع آوری آن‌ها نپرداخته بلکه سعی در ارتباط دادن به مطالب پراکنده بعضی از داستان‌ها و نگارش آن به گونه یک حکایت مستقل و همچنین بعضا تحلیل و نتیجه گیری داشته است.
سرفصل های اصلی این کتاب شامل عناوین : حکایت‌ها و هدایت‌هایی از زندگی پیامبران وامامان؛ حکایت‌ها و هدایت‌هایی از زندگی عالمان و مجاهدان؛ حکایت‌ها و هدایت‌هایی از زبان ریزبینان و عارفان؛ حکایت‌ها و هدایت‌هایی از زندگی کجروان و منحرفان و حکایت‌ها و هدایت‌هایی از حماسه‌های حسین (ع) و حسینیان است.

افزودن دیدگاه جدید