منوی اصلی

کتاب زندگانی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام

کتاب زندگانی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام

کتاب "زندگانی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام" نوشته موسی خسروی در سال 1384 توسط انتشارات اسلامیه به چاپ رسیده است. 

از جمله موضوعات این کتاب می توان به عناوین : "بخش اول ولادت و مدت زندگی امام علیه السّلام ؛ بخش دوم اسمها و لقبها و کنیه و نقش انگشتری امام علیه السّلام ؛ بخش سوم تصریح بامامت موسی بن جعفر علیه السّلام ؛ بخش چهارم معجزات و استجابت دعا و کارهای شگفت انگیز امام علیه السّلام ؛ بخش پنجم عبادت و رفتار و اخلاق و دانش فراوان امام علیه السّلام ؛ بخش ششم مناظره های امام علیه السّلام با خلفاء و جریانهائی که بین آنها اتفاق افتاد و پاره ای از احوال علی بن یقطین ؛ بخش هفتم شرح زندگی اصحاب و اهل زمان امام علیه السّلام و ستمی که بر خویشاوندان آن جناب شده ؛ بخش هشتم مناظرات هشام بن حکم در باره امامت و ابتدای زندگی امام و انتهای حیات آن جناب تا وفاتش ؛ بخش نهم شرح وقایع زندان های موسی بن جعفر و تاریخ وفات آن جناب صلوات اللَّه علیه ؛ بخش دهم در رد مذهب واقفیه و علت پیدایش این مذهب ؛ بخش یازدهم وصیتها و صدقات امام موسی بن جعفر علیه السّلام ؛ بخش دوازدهم فرزندان و همسران امام علیه السّلام ؛ بخش سیزدهم گوشه ای از احوال برادران و اولاد موسی بن جعفر علیه السّلام ؛ پایان کتاب با ذکر فضیلت قبه و بارگاه حضرت ثامن الحجج علیه السّلام" اشاره کرد.

افزودن دیدگاه جدید