منوی اصلی

کتاب بامداد بشریت

کتاب بامداد بشریت

کتاب " بامداد بشریت" نوشته محمد جواد مروجی طبسی که توسط انتشارات مسجد مقدس جمکران به چاپ رسیده است. 

از جمله موضوعات این کتاب می توان به عناوین : "بخش اول: اعتقاد به مهدویت؛ بخش دوم: میلاد منجی بشریت؛ بخش سوم: راز طول عمر؛ بخش چهارم: فلسفه غیبت؛ بخش پنجم: نشانه های ظهور؛ بخش ششم: ویژگی های حضرت مهدی علیه السلام؛ بخش هفتم: دولت جهانی حضرت مهدی علیه السلام؛ بخش هشتم: یاران حضرت مهدی علیه السلام در دوران غیبت و حضور؛ بخش نهم: دشمنان حضرت مهدی علیه السلام" اشاره کرد.

افزودن دیدگاه جدید