منوی اصلی

کتاب در انتظار آفتاب

کتاب در انتظار آفتاب

کتاب " در انتظار آفتاب" نوشته حسین فریدونی که توسط انتشارات نباء به چاپ رسیده است. 

از جمله موضوعات این کتاب می توان به عناوین : "ادیان و مهدویت؛ مهدویت از نظر منابع اسلامی؛ آیات قرآنی در مورد مهدویت؛ نگاهی به مهدویت از طریق اهل سنت؛ مهدویت در نگاه تشیع" اشاره کرد.

افزودن دیدگاه جدید