منوی اصلی

روزه گرفتن و نماز مستحبی در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

روزه گرفتن و نماز مستحبی در ماه رجب (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امر است: چهاردهم سيد روايت كرده كه هر كه در ماه رجب يك روز روزه بدارد و چهار ركعت نماز گزارد بخواند در ركعت اول صد مرتبه آية الكرسي و در ركعت دوم دويست مرتبه قل هو الله أحد نميرد تا جاى خود را در بهشت ببيند يا ديده شود براى او

افزودن دیدگاه جدید