منوی اصلی

روزه گرفتن در روز مباهله (مفاتیح الجنان)

روزه گرفتن در روز مباهله (مفاتیح الجنان)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز بیست و چهارم- روز مباهله است، این روز، روز شریفی است و در آن چند عمل وارد است: دوم - روزه

صفحه قبل ادعیه و زیارات صفحه بعد

افزودن دیدگاه جدید