منوی اصلی

آبرو

عکس نوشته درباره اهمیت آبروی افراد

مثل قطره قطره گلاب (عکس نوشته)

آبرو مثل گلاب است و به قول قدیمی ها....

آبروی مومن

درسهایی از زندگی پیامبر (ص): حفاظت از آبروی برادران دینی

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره مقام کسی که از آبروی دیگری دفاع کند فرمودند:

حدیث درباره غیبت کردن

احادیث امام کاظم علیه السلام: تفاوت غیبت و تهمت

هر کس پشت سر دیگری چیزی بگوید و...

حدیث درباره آبرو

آبرو در احادیث

امام على عليه السلام: بخشندگى، نگهبان آبروهاست.

مفهوم عزت نفس

امام علی علیه السلام فرمودند : هر كس نزد ثروتمندي رود و به خاطر توانگري و ثروتش در مقابل او كرنش و فروتني كند، دو سوم دينش رفته است!