منوی اصلی

امام علی عليه السلام

استغفار امام علی (ع)

در کتاب بلدالامین این استغفار از امام علی علیه السلام روایت شده است (در قسمت اعمالی که بعد از نماز شب انجام می شود) که می خوانیم:

دعای امام علی (ع) در لیله المبیت (بلدالامین)

علاوه بر دعاهای بیان شده که در هر صبح و شام خوانده می شود، این دعا نیز در هر صبح و شام خوانده می شود:

دعای امام علی (ع) در لیله المبیت (مصباح المتهجد)

علاوه بر دعاهای بیان شده که در هر صبح و شام خوانده می شود، این دعا نیز در هر صبح و شام خوانده می شود:

دعای امام علی (ع) در سجده شکر (بلدالامین)

تعقیبات نماز ظهر؛ بعد از دعای یا خیر من رفعت الیه ایدی السائلین، این دعا را که امام علی علیه السلام در سجده شکر بعد از نماز ظهر می خواندند، را بیان می کنیم:

الفت در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :بهترين مؤمنان كسى است كه مؤمنان بدو الفت مى گيرند ، و در كسى كه با ديگران الفت نگيرد و ديگران نيز با او الفت نيابند خيرى نيست.

تاریخ در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :رحمت خدا بر آن كس كه زبانش را نگه بدارد و زمانش را بشناسد و راه و روش درست را بپيمايد .

گریه پیامبر صلی الله علیه و آله بر اهل البیت علیهم  السلام

جایگاه زیارت ائمه (علیهم السلام) در روایت پیامبر اکرم (ص)

امام حسن علیه السلام پرسیدند: علت گریه شما چیست؟ ایشان فرمودند: ...

وظایف زن ( زوجه ) از منظر اسلام

زندگی مشترک با توجه به اشتراک موجود در آن در بر دارنده حقوقی مشترک است وتوجه نکردن به آن حقوق باعث ظلم به دیگری خواهد شد .این حقوق را بهتر بیاموزیم

برزخ در احادیث

امام صادق عليه السلام: ارواح مؤمنان در اتاقهايى در بهشت ساكنند، از غذاى بهشت مى خورند و از نوشيدنيهاى آن مى آشامند. به ديدار هم مى روند و مى گويند: پروردگارا! قيامت را برپا دار تا آنچه را به ما وعده داده اى تحقّق بخشى.

حزب در احادیث

امام على عليه السلام: آيا خوش دارى كه از حزب پيروز خدا باشى؟ از خداوند سبحان بترس و در همه كارهايت خوب عمل كن؛ زيرا كه خداوند با تقوا پيشگان و نيكوكاران است.

نگاهبانی دراحادیث

امام على عليه السلام ـ وقتى به ايشان عرض شد: از شما محافظت نكنيم ؟ـ فرمود: اجلِ هر انسانى، او را محافظت مى كند.

وظایف مرد ( زوج ) از منظر اسلام

زندگی مشترک با توجه به اشتراک موجود در آن در بر دارنده حقوقی مشترک است که عدم توجه به آن حقوق باعث ظلم به دیگری خواهد شد .آن حقوق را بیاموزیم

جاه و مقام در احادیث

بنده من! من، مقام و موقعيت، روزى تو كردم. آيا به وسيله آن ستمديده اى را يارى رساندى؟ يا به فرياد غمزده اى رسيدى؟

دوزخ در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: اين آتش دنيا يكى از هفتاد جزء آتش دوزخ است، كه هر يك از آن اجزا، داغى خود را دارد.

نیکوکاری در احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: نيكى كامل آن است كه رفتار نهان و آشكارت يكسان باشد.

جهاد در احادیث

امام على عليه السلام: در راه خدا، چنان كه شايسته است جهاد كن و در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنشگرى مهراس.

پاسخ دادن در احادیث

امام على عليه السلام: از نشانه هاى فضل و دانش، دادن پاسخ درست است.

امام علی علیه السلام در خوابگاه پیامبر در لیله المبیت

لیلة المبیت، آغاز هجرت پیامبر به مدینه

یکی از بزرگترین رشادت های امام علی علیه السلام در لیلة المبیت رخ داد. شبی که امام علی علیه السلام با به خطر انداختن جان شیرین خود، موجب نجات بهترین خلق خدا شد.