منوی اصلی

بیعت با ابوبکر

برخورد با علي(ع) پس از سقیفه

عمر گفت: آزاد نمي شوي مگر اين که بيعت کني. علي(ع) پاسخ داد: اي عمر، شيري را مي دوشي که نيمي از آن سهم تو خواهد بود.

حمله خانه حضرت زهرا(ع) و برخورد با متحصنان

عمر رو به خانه فاطمه(س) نهاد، در حالي که شعله اي از آتش در دست گرفته بود و تصميم داشت که، با آن، خانه را به آتش بکشد. چون فاطمه(س) به پشت در آمد، روي به عمر کرد و گفت: اي پسر خطّاب! آمده اي خانه ما را آتش بزني؟ عمر پاسخ داد: آري، مگر اين که با امَّت همراه شويد

نحوه برخورد دستگاه خلافت با مخالفان داخل مدينه

سعد در پاسخ فرستاده عمر گفت: با مردي از قريش بيعت نمي کنم. فرستاده، او را به مرگ تهديد کرد و گفت: اگر بيعت نکني تو را ميکشم. سعد جواب داد: حتي اگر قصد جانم را بکني!

نظر و داوری صحابه پيامبر درباره بيعت با ابوبکر

بني هاشم مشغول تجهيز پيکر پيامبر(ص) بودند که خبر بيعت با ابوبکر به آنان رسيد. فضل بن عبّاس از خانه بيرون آمد و گفت: اي گروه قريش، با اغفال و پرده پوشي، خلافت از آن شما نمي شود. سزاوار خلافت ماييم نه شما؛ ما و صاحب ما علي(ع) به خلافت سزاوارتر است از شما.

بيعت مردم با ابوبکر پس از سقیفه

انس بن مالک مي گويد: من در آن روز به گوش خود شنيدم که عمر، پي درپي به ابوبکر مي کفت که بر منبر بالا رود، تا اين که سرانجام ابوبکر بر فراز منبر نشست و حاضران همه با او بيعت کردند

دليل انتخاب ابوبکر به خلافت

ابوبکر صحابي پيامبر است، فرمود: اينها مي گويند که ابوبکر بايد جانشين پيامبر بشود چون صحابي اوست. اگر خلافت به صحابه بودن است، چگونه است آنجا که صحبت و قرابت با هم جمع شده است نمي شود؟!

فضایل حضرت زهرا (س): طلب كمك در بيعت با علی (ع)

با رحلت پیامبر(ص)، حضرت فاطمه زهرا (س)، دفاع سرسختانه خویش را از خلیفه تعیین شده در غدیر آغاز کرد. از جمله: