منوی اصلی

تلاوت تصویری

تلاوت های تصویری استاد راغب مصطفی غلوش

تلاوت های صوتی و تصویری مرحوم استاد راغب مصطفی غلوش

«راغب مصطفی غلوش» که سال‌ها با تلاوت عجیب و زیبای «آیه تطهیر» و اذان جاودانه علوی‌اش دلهای شیعیان را آسمانی می‌کرد، ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ در سن 77 سالگی درگذشت.

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره حمد همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره حمد

ترتیل و قرائت سوره حمد با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

دانلود کلیپ تصویری بسیار زیبا از تلاوت قرآن (سوره شمس) همراه با تصاویری کاملا متناسب با آیات این سوره می باشد .

دانلود کلیپ تصویری زیبای سوره شمس

کلیپ تصویری بسیار زیبا از تلاوت قرآن (سوره شمس) همراه با تصاویری کاملا متناسب با آیات این سوره

تلاوت تصویری بسیار زیبای سوره “الرحمن” همراه با ترجمه صوتی و تصویر سازی شده با صدای یوسف کالو

دانلود کلیپ تصویری زیبای سوره الرحمن با صدای یوسف کالو

تلاوت تصویری بسیار زیبای سوره “الرحمن” همراه با ترجمه صوتی و تصویر سازی شده با صدای یوسف کالو

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره کوثر همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره کوثر

فیلم قرائت سوره کوثر با صدای - استاد پرهیزگار و منشاوی و....

تلاوت تصویری بسیار زیبای سوره یاسین همراه با صوت ترجمه و تصویر سازی شده

کلیپ ترتیل زیبای سوره یاسین

تلاوت تصویری بسیار زیبای سوره یاسین همراه با صوت ترجمه و تصویر سازی شده

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره دخان همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره دخان

ترتیل و قرائت سوره دخان با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره روم همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره روم

ترتیل و قرائت سوره روم با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره عنکبوت همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره عنکبوت

ترتیل و قرائت سوره عنکبوت با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

دانلود کلیپ همخوانی سوره “الرحمن”

همخوانی سوره الرحمن (کلیپ)

این تلاوت تصویری ، به صورت همخوانی و همراه با ترجمه صوتی است و همچنین برای هر یک از آیات آن تصویر سازی شده است که بر زیبایی ان افزوده است .

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره یوسف همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره یوسف

ترتیل و قرائت سوره یوسف با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره هود همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره هود

ترتیل و قرائت سوره هود با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره یونس همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره یونس

ترتیل و قرائت سوره یونس با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره توبه همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره توبه

ترتیل و قرائت سوره توبه با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره انفال همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره انفال

ترتیل و قرائت سوره انفال با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره اعراف همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره اعراف

ترتیل و قرائت سوره اعراف با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره انعام همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره انعام

ترتیل و قرائت سوره انعام با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره مائده همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره مائده

ترتیل و قرائت سوره مائده با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره نساء همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره نساء

ترتیل و قرائت سوره نساء با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره آل عمران همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره آل عمران

ترتیل و قرائت سوره آل عمران با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره بقره همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره بقره

ترتیل و قرائت سوره بقره با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره نصر همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره نصر

ترتیل و قرائت سوره نصر با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره مسد همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره مسد

ترتیل و قرائت سوره مسد با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره اخلاص همراه با ترجمه گویای فارسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره اخلاص

120 ترتیل و قرائت سوره اخلاص با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و.... (قاریان کشورهای ایران، عراق، یمن، فلسطین، لیبی، عربستان، پاکستان، سوریه، امارات و مصر)

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره فلق همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره فلق

ترتیل و قرائت سوره فلق با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره ناس همراه با ترجمه گویای فارسی و انگلیسی

کلیپ صوتی و تصویری قرائت سوره ناس

ترتیل و قرائت سوره ناس با صدای - استاد پرهیزگار و شاطری و منشاوی و عبد الباسط و....