منوی اصلی

حدیث درباره نصیحت

عکس نوشته با عنوان اطاعت ا ز نصیحت کننده  بر اساس حدیثی از امام علی(ع)

حدیث: نصیحت کردن (+عکس نوشته و پوستر)

عکس نوشته با عنوان اطاعت از نصیحت کننده  بر اساس حدیثی از امام علی(ع)

مومن و بی نیازی از مردم

چند حدیث از امام جواد علیه السلام به همراه شرح

موضوعات احادیث: توبه، همنشین بد، قناعت، روش نصیحت کردن، ازدواج، تاثیر غصه و اندوه بر جسم

حدیث درباره پند و اندرز

اندرز از نظر احادیث

امام على عليه السلام: خردمند كسى است كه تجربه ها او را پند دهند.

حدیث درباره نصیحت کردن

نصیحت و خیرخواهی از نظر احادیث

امام على عليه السلام: خيرخواهى (يكرنگى) خود را نثار دوستت كن و كمك و ياريت را نثار آشنايانت و خوش رويى ات را نثار همه مردم.