منوی اصلی

حکمت های رضوی

حدیث درباره توصیف قرآن

احادیث رضوی: توصیف قرآن

قرآن کلام خداست. از آن فراتر نروید و هدایت را در غیر قرآن مجویید، که گمراه می شوید.

بهترین صدقه

احادیث رضوی: بهترین صدقه

از بهترین نوع صدقه، یاری کردن تو نسبت به ناتوان است.

حدیث امام رضا

احادیث رضوی: اهمیت تشکر از مردم

هر کس سپاسگزار بندگان نیکوکار نباشد، خدای متعال را هم سپاس نگفته است .

حدیث امام رضا علیه السلام در توصیف مردم

احادیث رضوی: مردم در هنگام مرگ دو دسته اند:

مردم دو دسته اند: یکی آن که با مرگ، آسوده می شوند. دیگری آن که

حدیث درباره گناهان کوچک

احادیث رضوی: گناهان کوچک، راهی به سوی ...

گناهان کوچک، راهی به سوی گناهان بزرگ است ,...

حدیث امام رضا علیه السلام درباره امر به معروف و نهی از منکر

احادیث رضوی: در چه صورتی دعای خوبان هم مستجاب نمی شود!

حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید...

احادیث رضوی

احادیث رضوی: محبت به اهل بیت علیهم السلام همراه با کار شایسته

آمیختن محبت اهل بیت علیهم السلام به عمل صالح، توصیه ی حضرت رضا علیه السلام است.

حدیث امام رضا علیه السلام

احادیث رضوی: درخواست توفیق از خداوند، بدون تلاش!

درخواست توفیق از خدا، بدون تلاش و کوشش به جایی نمی رسد. امام رضا علیه السلام در این باره فرموده است:

حدیث امام رضا علیه السلام در نکوهش ریاست طلبی

احادیث رضوی: نکوهش ریاست طلبی

امام رضا علیه السلام در حدیثی در مورد نکوهش ریاست طلبی چنین فرمودند:

حدیث امام رضا علیه السلام درباره تمیزی

احادیث رضوی: تمیزی و پاکیزگی

تمیزی و پاکیزگی از اخلاق پیامبران است.

حدیث امام رضا درباره صله رحم

احادیث رضوی: نقش صله رحم در طولانی شدن عمر

گاهی کسی صله ی رحم می کند، در حالی که از عمرش سه سال باقی مانده است...

نیکی به پدر و مادر

احادیث رضوی: حد نیکی به پدر و مادر

در نوشته ی امام رضا علیه السلام به مأمون چنین آمده است:

حدیث درباره گره گشائی

احادیث رضوی: گره گشایی از کار مومن

امام رضا علیه السلام در تشویق بندگان به انجام کار خیر چنین فرمودند:

وظیفه فرزند نسبت به پدر

احادیث رضوی: وظیفه فرزند نسبت به پدر

امام رضا علیه السلام درباره وظایف فرزندان نسبت به پدارنشان چنین می فرمایند:

حدیث امام رضا علیه السلام

احادیث رضوی: سزاوار است که مرد، در خرج و هزینه ی زندگی...

سزاوار است که مرد، در خرج و هزینه ی زندگی......

حدیث امام رضا علیه السلام  درباره همسر خوب

احادیث رضوی: بهتر از همسر خوب

بنده مؤمن، هیچ بهره ای نبرده است که بهتر از ...

حدیث امام رضا علیه السلام درباره گناه

احادیث رضوی: هرگاه بندگان، گناهان تازه ای را پدید آورند...

هرگاه بندگان، گناهان تازه ای را پدید آورند که قبلاً مرتکب نمی شدند، ...

حدیث امام رضا علیه السلام درباره دنیا طلبی

احادیث رضوی: بهره گیری از دنیا تا حدی که ...

امام رضا علیه السلام درباره میزان بهره گیری از دنیا می فرمایند:

حدیث امام رضا علیه السلام

احادیث رضوی: چگونه مال و ثروت جمع می شود؟

هرگز مال و ثروت، جمع و اندوخته نمی گردد مگر با پنج خصلت: ...

حدیث امام رضا علیه السلام درباره ارزش دوستی

احادیث رضوی: ارزش دوستی

امام رضا علیه السلام در حدیثی ارزش دوستی را چنین بیان نموده است:

حدیث امام رضا عهلیه السلام درباره بهترین لذت

احادیث رضوی: بهترین لذت دنیا

بهترین خوشی و لذت زندگی دنیا چیست؟

حدیث امام رضا علیه السلام درباره بهترین بندگان

احادیث رضوی: بهترین بندگان

از نظر امام رضا علیه السلام بهترین بندگان کسانی هستند که:

حدیث امام رضا علیه السلام در توصیف امامت

احادیث رضوی: توصیف امام

امام رضا علیه السلام در توصیف امام چنین فرمودند:

احادیث رضوی: زیارت امام رضا

احادیث رضوی: هر کس نتواند ما را زیارت کند

چه عملی معادل زیارت امام رضا (ع) است؟

احادیث رضوی: فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام

احادیث رضوی: فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام

درباره ی فضیلت زیارت حضرت رضا علیه السلام چنین آمده که چهره ای که در راه این زیارت، با آب و باران و...برخورد کند، بر آتش دوزخ نمی سوزد.

حدیث درباره تولی و تبری

احادیث رضوی: تولی و تبری

نشانه ی خدا دوستی هم، دوست داشتن دوستانِ خداست و برائت و بیزاری از دشمنان خدا.

احادیث رضوی: دوستی با اهل بیت

احادیث رضوی: دوستی با اهل بیت (ع)

امام رضا علیه السلام درباره دوستی با اهل بیت و دشمنی با ایشان چنین فرموده است:

احادیث امام رضا علیه السلام

احادیث رضوی: ویژگی های مومن

ویژگیهای مومن از نظر امام رضا علیه السلام

احادیث رضوی

احادیث رضوی: حقیقت ایمان

هیچ بنده ای به مرتبه ی حقیقت ایمان نمی رسد، مگر این که این ...

احادیث رضوی

احادیث رضوی : ایمان عبارت است از...

نشانه های ایمان از نگاه امام رضا علیه السلام عبارتند از...