منوی اصلی

دانلود صوت تلاوت آیه شهدالله

تلاوت آیاتی از قرآن بعد از هر نماز (مفاتیح الجنان)

از جمه تعقیبات مشترکه، خواندن آیه الکرسی بعد از هر نماز که در روایات نیز سفارش شده است.


جستجوی : دانلود صوت تلاوت آیه شهدالله

تلاوت قرآن كريم: سوره لقمان آیه 8 تا 27 ، الرحمن آیه 1 تا 23 ،الحاقه آیه 1 تا 9 ، سوره انشراح با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره لقمان آیه 8 تا 27 ، الرحمن آیه 1 تا 23 ،الحاقه آیه 1 تا 9 ، سوره انشراح با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت سوره لقمان آیه 8 تا 27 ، الرحمن آیه 1 تا 23 ،الحاقه آیه 1 تا 9 ، سوره انشراح استاد مصطفی ... اسماعیل زمان:56 دقیقه دانلود مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل مجموعه تلاوت های قرآن کریم دانلود تلاوت ... قرآن كريم: سوره لقمان آیه 8 تا 27 ، الرحمن آیه 1 تا 23 ،الحاقه آیه 1 تا 9 ، سوره انشراح با صدای استاد ...
تلاوت قرآن كريم:  "سوره مریم آیه 1 تا 36" با صدای استاد عبدالباسط (صوت)

تلاوت قرآن كريم: "سوره مریم آیه 1 تا 36" با صدای استاد عبدالباسط (صوت)

تلاوت سوره مریم آیه 1 تا 36 استاد عبدالباسط زمان:42 دقیقه سوره مریم نوزدهمین سوره قرآن است ... و دارای98 آیه است. دانلود بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ كهيعص ﴿١﴾ ذِكْرُ‌ رَ‌حْمَتِ رَ‌بِّكَ ... قرآن کریم در دانشنامه اسلامی: معرفی سوره مریم متن و ترجمه سوره مریم تفسیر سوره مریم دانلود تلاوت قرآن ...
تلاوت قرآن كريم: سوره نمل آیه 12 تا 40 و سوره تین آیه 1 تا 6 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره نمل آیه 12 تا 40 و سوره تین آیه 1 تا 6 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت سوره نمل آیه 12 تا 40 و سوره تین آیه 1 تا 6 استاد مصطفی اسماعیل زمان: 40:13 دقیقه دانلود ... مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل مجموعه تلاوت های قرآن کریم دانلود تلاوت قرآن كريم: سوره نمل آیه 12 ... تا 40 و سوره تین آیه 1 تا 6 با صدای استاد مصطفی اسماعیل   (9.21 MB) قرآن قرائت تلاوت های قرآن کریم ...
تلاوت قرآن كريم: سوره مریم آیه 12 تا 36، سوره الحاقه، نازعات، سوره شمس و سوره علق آیه 1 تا5 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره مریم آیه 12 تا 36، سوره الحاقه، نازعات، سوره شمس و سوره علق آیه 1 تا 5 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت سوره مریم آیه 12 تا 36، سوره الحاقه، نازعات، سوره شمس و سوره علق آیه 1 تا 5  استاد مصطفی ... اسماعیل زمان: 55:27 دقیقه دانلود مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل مجموعه تلاوت های قرآن کریم دانلود ... تلاوت قرآن كريم: سوره مریم آیه 12 تا 36، سوره الحاقه، نازعات، سوره شمس و سوره علق آیه 1 تا 5 با صدای ...
تلاوت قرآن كريم: سوره لقمان ، سوره نازعات آیه 15 تا 41 وسوره علق آیه 1 تا 8 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره لقمان ، سوره نازعات آیه 15 تا 41 و سوره علق آیه 1 تا 8 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت سوره لقمان ، سوره نازعات آیه 15 تا 41 و سوره علق آیه 1 تا 8 استاد مصطفی اسماعیل زمان: 51:10 ... دقیقه دانلود مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل مجموعه تلاوت های قرآن کریم دانلود تلاوت قرآن كريم: ... قرآن قرائت تلاوت های قرآن کریم مصطفی اسماعیل سوره نازعات سوره لقمان سوره علق دانلود ...
تلاوت قرآن كريم: سوره فرقان آیه 58 تا آخر ، سوره الحاقه آیه 1 تا 7 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره فرقان آیه 58 تا آخر ، سوره الحاقه آیه 1 تا 7 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت سوره فرقان آیه 58 تا آخر ، سوره الحاقه آیه 1 تا 7 استاد مصطفی اسماعیل زمان:26:30 دقیقه ... دانلود مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل مجموعه تلاوت های قرآن کریم دانلود تلاوت قرآن كريم: سوره فرقان ... آیه 58 تا آخر ، سوره الحاقه آیه 1 تا 7 با صدای استاد مصطفی اسماعیل   (6.07 MB) قرآن قرائت تلاوت های ...
تلاوت قرآن كريم: سوره حجرات آیه 13 تا آخر ، ق آیه 1 تا 22 ، طارق و سوره انشراح با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره حجرات آیه 13 تا آخر ، ق آیه 1 تا 22 ، طارق و سوره انشراح با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت  سوره حجرات آیه 13 تا آخر ، ق آیه 1 تا 22 ، طارق و سوره انشراح استاد مصطفی اسماعیل زمان:51 ... دقیقه دانلود مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل مجموعه تلاوت های قرآن کریم دانلود تلاوت قرآن كريم: ... قرآن قرائت تلاوت های قرآن کریم مصطفی اسماعیل سوره حجرات سوره انشراح سوره طارق سوره ق دانلود ...
تلاوت قرآن كريم: سوره یوسف آیه 4 تا 34 و سوره الحاقه آیه 1 تا 12 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: سوره یوسف آیه 4 تا 34 و سوره الحاقه آیه 1 تا 12 با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت سوره یوسف آیه 4 تا 34 و سوره الحاقه آیه 1 تا 12 استاد مصطفی اسماعیل زمان:50 دقیقه دانلود ... مجموعه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل مجموعه تلاوت های قرآن کریم دانلود تلاوت قرآن كريم: سوره یوسف آیه ... 4 تا 34 و سوره الحاقه آیه 1 تا 12 با صدای استاد مصطفی اسماعیل   (11.49 MB) قرآن قرائت تلاوت های قرآن ...
تلاوت قرآن كريم: سوره هود آیه 54 تا آخر و سوره لقمان آیه 1 تا 30 با صدای راغب مصطفی غلوش

تلاوت قرآن كريم: سوره هود آیه 54 تا آخر و سوره لقمان آیه 1 تا 30 با صدای راغب مصطفی غلوش

تلاوت سوره هود آیه 54 تا آخر و سوره لقمان آیه 1 تا 30 راغب مصطفی غلوش زمان:30 دقیقه دانلود مجموعه ... تلاوت های  مصطفی غلوش مجموعه تلاوت های قرآن کریم دانلود تلاوت قرآن كريم: سوره هود آیه 54 تا آخر و سوره ... لقمان آیه 1 تا 30 با صدای راغب مصطفی غلوش   (10.3 MB) قرآن قرائت مصطفی غلوش تلاوت های قرآن کریم تلاوت ...